Doç. Dr. Akif Diri
Üroloji Uzmanı
25 Yıllık
Tecrübe
Cerrahi Tecrübe
32 Binden Fazla

Sertleşme Problemi Düzeyi

ULUSLAR ARASI EREKTİL İŞLEV FORMU
(International Index of Erectile Function -IIEF)
*Cinsel ilişki: Eşin haznesine giriş (duhul). **Cinsel faaliyet: Cinsel ilişki, sevişme ve kendi kendini
tatmin dâhil olmak üzere tüm cinsel faaliyetler. ***Boşalma: Meninin boşalması ya da boşalma hissi.
****Cinsel uyarılma: Sevişme, açık saçık resimlere ve filmlere bakma ve benzeri durumlar.

1- Son 4 hafta içindeki cinsel faaliyetleriniz ** sırasında peniste sertleşme ne sıklıkta
oldu?
0 Cinsel faaliyet olmadı
5 Hemen hemen hepsinde (her zaman)
4 Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)
3 Bazen (yaklaşık yarısında)
2 Nadiren (yarısından çok daha azında)
1 Hiç ya da hemen hemen hiç

2- Son 4 hafta içindeki cinsel uyarılmayla **** oluşan sertleşmelerin ne kadarlık bir
kısmı cinsel ilişkiyi sağlayacak düzeydeydi?
0 Cinsel uyarılma olmadı
5 Hemen hemen hepsinde (her zaman)
4 Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)
3 Bazen (yaklaşık yarısında)
2 Nadiren (yarısından çok daha azında)
1 Hiç ya da hemen hemen hiç

3- Son 4 hafta içindeki cinsel ilişki* girişimlerinde hazneye giriş (duhul) ne sıklıkla
mümkün oldu?
0 Cinsel uyarılma olmadı
5 Hemen hemen hepsinde (her zaman)
4 Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)
3 Bazen (yaklaşık yarısında)
2 Nadiren (yarısından çok daha azında)
1 Hiç ya da hemen hemen hiç

4- Son 4 hafta içindeki cinsel ilişkiler* sırasındaki sertliği ne sıklıkla devam
ettirebildiniz?
0 Cinsel ilişki girişiminde bulunmadım
5 Hemen hemen hepsinde (her zaman)
4 Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)
3 Bazen (yaklaşık yarısında)
2 Nadiren (yarısından çok daha azında)
1 Hiç ya da hemen hemen hiç

5- Son 4 hafta içindeki cinsel ilişkileri* tamamlamak için sertleşmeyi sürdürmekte ne
kadar zorlandınız?
0 Cinsel ilişki girişiminde bulunmadım
5 Hiç zorlanmadım
4 Biraz zorlandım
3 Zorlandım
2 Çok zorlandım
1 Aşırı zorlandım

6- Son 4 hafta içinde kaç kez cinsel ilişki* girişiminde bulundunuz?
0 Hiç girişimde bulunmadım
1 1-2
2 3-4
3 5-6
4 7-10
5 10’dan fazla

7- Son 4 hafta içindeki cinsel ilişki* girişimlerinizde ne sıklıkla memnun oldunuz?
0 Cinsel ilişki girişiminde bulunmadım
5 Hemen hemen hepsinde (her zaman)
4 Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)
3 Bazen (yaklaşık yarısında)
2 Nadiren (yarısından çok daha azında)
1 Hiç ya da hemen hemen hiç

8- Son 4 hafta içindeki cinsel ilişkilerden* ne kadar zevk aldınız
0 Cinsel ilişki olmadı
5 Son derece zevk aldım
4 Çok zevk aldım
3 Az derecede zevk aldım
2 Pek zevk almadım
1 Hiç zevk almadım

9- Son 4 hafta içinde cinsel uyarılma**** veya cinsel ilişki* sırasında ne sıklıkla
boşaldınız***?
0 Cinsel uyarılma veya cinsel ilişki olmadı
5 Hemen hemen hepsinde (her zaman)
4 Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)
3 Bazen (yaklaşık yarısında)
2 Nadiren (yarısından çok daha azında)
1 Hiç ya da hemen hemen hiç

10- Son 4 hafta içinde cinsel uyarılma**** veya cinsel ilişki* sırasında ne sıklıkla
orgazm (doyum) hissi yaşadınız?
0 Cinsel uyarılma veya cinsel girişim olmadı
5 Hemen hemen hepsinde (her zaman)
4 Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)
3 Bazen (yaklaşık yarısında)
2 Nadiren (yarısından çok daha azında)
1 Hiç ya da hemen hemen hiç

11- Son 4 hafta içinde ne sıklıkla cinsel istek duydunuz?
5 Her zaman
4 Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)
3 Bazen (yaklaşık yarısında)
2 Nadiren (yarısından çok daha azında)
1 Hiç ya da hemen hemen hiç

12- Son 4 hafta içinde cinsel isteğinizin düzeyini nasıl değerlendiriyorsunuz?
5 Çok fazla
4 Fazla
3 Orta
2 Az
1 Çok az ya da hiç yok

13- Son 4 hafta içindeki cinsel hayatınız genel olarak ne kadar tatminkardı?
5 Çok tatminkârdı
4 Orta derecede tatminkârdı
3 Ne tatminkârdı, ne değildi
2 Pek tatminkâr değildi
1 Hiç tatminkâr değildi

14- Son 4 hafta içinde eşinizle cinsel ilişkiniz* ne kadar tatminkardı?
5 Çok tatminkârdı
4 Orta derecede tatminkârdı
3 Ne tatminkârdı, ne değildi
2 Pek tatminkâr değildi
1 Hiç tatminkâr değildi

15- Son 4 hafta içinde sertleşmeyi sağlama ve devam ettirme konusunda kendinize
güveninizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
5 Tam
4 Tama yakın
3 Orta derecede
2 Az
1 Çok az

 

AlanSorularToplam Skor 
Erektil fonksiyon1, 2, 3, 4, 5, 150-10= ciddi
11-16=orta
17-21=hafif-orta
22-25=hafif
26-30=yok
 
Orgazmik işlev9, 100-10 
Cinsel istek11, 122-10 
Cinsel memnuniyet6, 7, 80-15 
Genel memnuniyet13, 142-10