Doç. Dr. Akif Diri
Üroloji Uzmanı
25 Yıllık
Tecrübe
Cerrahi Tecrübe
32 Binden Fazla

Prostat Skorunuzu Hesaplayınız: Gerçekten Prostat Hastası mısınız?

Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS)
Genellikle prostat yakınma skorlaması denen ve belirtilerin derecelendirilmesini sağlayan sorgulama formları objektif değerlendirmeyi sağlar.

1- İdrar yaptıktan sonra, mesanenizin boşalmadığı hissine kapılma sıklığınız nedir?
2- İdrar yaptıktan sonra, iki saatten daha az bir sürede tekrar idrar yapma ihtiyacınızın sıklığı nedir?
3- İdrar yaparken birkaç kez durup tekrar başlama sıklığınız nedir?
4- İdrarınızı tutmakta ne sıklıkta güçlük çektiniz?
5- Ne sıklıkta idrarınızın akış gücünde azalma hissettiniz?
6- İdrar yapmaya başlamak için ne sıklıkta zorlandınız veya ıkındınız?

Yukarıdaki sorulara hiçbirinde yanıtı verildiyse 0,
Beşte birinden az olduğu düşünülüyorsa 1,
Yarısından az ise 2,
Hemen hemen yarısı ise 3,
Yarısından fazlaysa 4,
Hepsindeyse 5 olarak puanlama yapılır.

7- Yatmaya gittikten sabah kalkana kadar bir gecede kaç kere idrar yapmak üzere kalktınız?

Bu soruya da yanıt;
Hiç ise: 0,
Bir kere ise 1,
İki kere ise 2,
Üç kere ise 3,
Dört kere ise 4,
Beş ya da daha fazla ise 5 olarak puanlama yapılır.

Toplam puan
0 – 7 -> hafif derecede tıkanıklık
8 – 19 -> orta derece tıkanıklık
20 – 35 -> ileri derece tıkanıklık şeklinde yorumlanır.