REZUM Tedavisi

REZUM Tedavisi


Rezum™ Su Buharı Terapisi

Konvektif su buharı enerjisiyle çalışan Rezūm Sistemi, iyi buhar prostat hiperplazisine ikincil alt üriner sistem semptomlarına (LUTS) neden olan obstrüktif doku ile su buharında depolanan termal enerjinin doğrudan prostat bezi bölgesine hedeflenen, kontrollü dozlarını sağlar (LUTS) BPH).

Rezum tedavisi 2015’de Amerika’da FDA belgesi almış, doğal su buharı enerjisi kullanılarak prostatı küçülten bir tedavi şeklidir.

Radyofrekans enerjisi ile oluşturulmuş özel su buharı kullanılarak büyümüş ve idrar kanalını sıkıştırmış olan prostat dokusu yok edilir.

İşlem uygulandıktan sonra 3-12 hafta içerisinde prostat dokusu küçülür.