MR Füzyon Biopsisi

MR Füzyon Biopsisi


Prostat kanserinin teşhisinde MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) yardımlı prostat biyopsileri nasıl uygulanır?

Standart prostat biyopsisi işleminde, prostatın kapsül kısmı olan periferal zon 12 bölgeye bölünürken, her bölgeden gelişigüzel bir parça alınır. Ultrason cihazı, standart prostat dokusu ve kanserli doku arasındaki farkı ayırt edemediğinden dolayı biyopsi için şüpheli alanların hedef alınması mümkün değildir. Bu aşamada, prostattan farklı alanlardan rastgele örnek alınarak tümörlü doku ile karşılaşılacağı ümit edilir. Bu rastgele biyopsiler, hızlı ilerleme potansiyeli olan kanserleri bazı durumlarda yakalayamaz. Yeni tip MR füzyon biyopsilerde ise hastaya evvela özel bir prostat MR’ı çekilir. Ardından MR’da prostat kanseri için şüpheli alanlar belirlenerek bu alanlar dijital ortamda işaretlenir. Akabinde bu görüntüler özel ultrason cihazlarına yüklenir ve prostat biyopsileri bilhassa MR’ın işaret ettiği şüpheli alanlardan alınır. MR, prostatta özellikle de 0.5 cc üzerindeki saldırgan kanserleri oldukça iyi gösterdiği için bu yöntemle hayati tehlikeye mahal verebilecek prostat kanserleri kaçırılmamaktadır.