ENDOSKOPİK TAŞ CERRAHİSİ

ENDOSKOPİK TAŞ CERRAHİSİ


  • Flexible / Rijit URS
  • Perkütan Nefrolitotripsi (PNL)

Endoskopik Taş Tedavisi ( Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı – Kapalı Üreter Taşı Ameliyatı )

Böbrek taşı, idrar ile atılıp taş oluşturma potansiyeli bulunan maddelerin idrar ortamında süpersatüre ( aşırı doygun ) olması sonucu meydana gelen kristallerin bir araya gelmesi ile oluşur. Üreteroskop, idrar yolunun en uç kısmı olan üretranın dış ağzından (işeme deliği) içeri iletilerek, böbreklerden gelen idrarı mesane bağlayan, “üreter” adı verilen ince kanallara ulaşılır. Üreteroskop ile üreter içerisindeki taşlar, damar anormallikleri, taşlar, tümörler, darlıklar ışıklı optik sistem sayesinde direkt olarak gözlemlenebilir. Tanı olanaklarının yanında, gerek taş tedavisi gerekse üreter tümörlerinin kesilerek alınması, biyopsisi, koterizasyonu yapılabilmektedir. Üreteroskopi, üreter kanserlerinin tanı ve tedavisinde de kullanılan en önemli yöntemler arasında yer almaktadır. Modern teknoloji yardımı ile daha kısa sürede, açık ameliyatlardaki gibi kesi izi olmadan ve hastanede daha kısa yatış süresi ile tedavi sonuçlandırılabilmektedir.