ENDOSKOPİK PROSTAT CERRAHİSİ

ENDOSKOPİK PROSTAT CERRAHİSİ


 • TUR Prostatektomi
 • HoLEP Prostatektomi

Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P)

Kısaca TUR-P olarak adlandırılan Transüretral Prostat Rezeksiyonu ameliyatında, elektrik enerjisinden de yararlanılarak prostat dokusu içeriden yakılır ve küçük parçalar halinde çıkarılır. Bu operasyonda kanama ihtimali oldukça yüksek olduğu için hastanın kullanma mecburiyetinde olduğu kan sulandırıcı ilaçlar bir hafta öncesinden kesilir. Kan sulandırıcı ilaçların kullanımı ise en erken ameliyattan 1 hafta sonra yeniden başlayabilir. Bu operasyon sonrası hastanın en az 3 gün sondalı kalması zaruridir. 

Transüretral Prostat Rezeksiyonu ameliyatı sonrası görülebilen olumsuzlukları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • TUR-P sendromu, 

 • Üretra darlığı, 

 • Enfeksiyon, 

 • İdrar kaçırma, 

 • İdrar yaparken zorluk çekme, 

 • Retrograd ejakülasyon (Meninin geri kaçması)

Ayrıca bu operasyon sonrasında yeniden cerrahi tedavi gereksinimi duyulduğu birçok çalışmada öne sürülmüştür.

Açık Prostatektomi

Açık Prostatektomi, prostat büyüklüğü 100 gr ve üzerinde olan hastalara uygulanabilen ameliyat yöntemidir. Bu operasyonda hastanın cilt ve cilt altı dokularına ek olarak idrar torbası açılır ve prostat, parmak yardımıyla çıkarılır. Bu operasyon da kanama oranlarının oldukça yüksek olduğu bir ameliyat yöntemi olduğu için, genellikle kan desteğine de ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca bu operasyon sonrasında hastanede yatış süresi, diğer yöntemlere nazaran daha uzundur. Operasyon bittikten sonra hastanın minimum bir hafta gibi bir süre sondalı kalması şarttır.

 

Prostat Cerrahisinde Lazer

Üroloji biriminde lazerin kullanılmaya başlanması, cerrahi operasyonlarda da lazer kullanımının önünü açmıştır.

Prostat cerrahisinde kullanılan lazer yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Greenlight Lazer,

 • Fotoselektif Prostat Vaporizasyonu (PVP),

 • Thulium Lazer ile Prostat Enükleasyonu (ThuLEP), 

 • Thulium Lazer ile Prostat Rezeksiyonu (TmLRP), 

 • Diode Lazer ile Prostat Enükleasyonu (DiLEP), 

 • Diode Lazer ile Prostat Vaporizasyonu (DiLVP), 

 • Holmium Lazer ile Prostat Rezeksiyonu (HoLRP),

 • Holmium Lazer ile Prostat Enükleasyonu (HoLEP).

HoLEP Teknolojisi Nedir?

HOLEP (Holmium Lazer Prostatektomi) Teknolojisi, BHP (İyi huylu prostat büyümesi) tedavisinde sıklıkla başvurulan ve tercih edilen, günümüzdeki en modern ve başarılı tedavi yöntemidir. HoLEP Teknolojisi, prostatın lazer ile enükle edilerek çıkarılması demektir. HoLEP, özellikle son 10 yılda yaygın olarak başvurulan bir yöntem olmakla beraber prostat büyümesi tedavisinde oldukça olumlu sonuçlar vermiştir. HoLEP kelimesi, holmium lazer kullanılarak prostat iç dokusunun çıkarılması anlamını taşır. Genel olarak iyi huylu prostat büyümesi, yaşayan erkek sayısı ve yaşla birlikte giderek artmaktadır. 60’lı yaşlarına gelmiş erkeklerin %50’sinde belirtiler kendini göstermeye başlarken, 80’li yaş grubundaki erkeklerin %90’ında prostat büyümesi kendini zaman içerisinde göstermektedir.

HoLEP Ameliyatı Hangi Hastalar İçin Uygundur?

Prostat hastalığından muzdarip ve cerrahi operasyon düşünülen tüm hastalar, HoLEP için uygundur. HoLEP yönteminin bütün prostat boyutlarında uygulanabilmesi, HoLEP’i prostat boyutundan bağımsız kılmaktadır. Prostat büyümelerinden de bağımsız olan HoLEP yöntemi, hem büyük hem de küçük prostatlar için hastanın ihtiyacına ve hekimin gerekli görmesine bağlı olarak uygulanabilir. 

HoLEP Ameliyatının Özellikleri Nelerdir?

HoLEP ameliyatının özelliklerini kabaca şu şekilde sıralayabiliriz:

 • HoLEP yöntemi, elektrik enerjisi ile yakmak yerine lazer ile ayırma prensibiyle uygulandığı için sondası çekilen hasta idrara çıkarken disüri adı verilen yanma hissini yaşamaz.

 • HoLEP ameliyatı; düşük kanama riski, hastanede yatış süresinin kısa olması ve hızlı iyileşme süreci gibi avantajlar sunduğu için hastalar, 24 saat gibi kısa bir sürede sondalarından kurtularak normal hayatlarına hızlı dönüş yapabilirler.

 • HoLEP operasyonunun sağlıklı dokuya etkisi 0.4 mm’den daha az olması hasebiyle, prostat kapsülü etrafından geçen ve cinsel fonksiyonları düzenleyen sinirler zarar görmemektedir. Bundan dolayı hastalarda ameliyat sonrası sertleşme problemi beklenmemektedir.

 • HoLEP ameliyatında çıkarılan dokularda yanma defekti gelişmediği için, patologlar dokuyu çok daha rahat bir şekilde incelemekte ve muhtemel kötü huylu oluşumların gözden kaçma olasılığı düşmektedir.

 • HoLEP teknolojisi ile prostat dokusu tam olarak çıkarıldığı için hastalığın yineleme riski oldukça düşüktür.

HoLEP Ameliyatı Ne Zaman Gereklidir?

HoLEP ameliyatı; iyi huylu prostat büyümesi hastalığı söz konusu olduğu takdirde, ilaç tedavisine rağmen hastalık konusunda belirgin bir iyileşme saptanamayan hastalarda şu durumlara rastlandığı takdirde gerekli görülür ve uygulanır:
•    Hastanın yakınma ve şikâyetlerinin çok olması,
•    Hastanın idrarını mesaneye sonda konularak yapmak zorunda kalması,
•    Hastanın idrar yaptıktan sonra dahi mesanesinde idrar kalması,
•    Hastada belirtileri bir türlü geçmeyen enfeksiyon, kanama ve taş oluşumu gibi başka sıkıntıların oluşması. 

HoLEP Teknolojisi İle Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Üroloji bölümünde lazer teknolojisinin yaygın olarak kullanılması, HoLEP teknolojisinin önünü açmıştır. HoLEP teknolojisi ile uygulanan prostat büyümesi ameliyatı, spinal anestezinin (belden aşağısının uyuşturulması) yeterli görüldüğü bir operasyondur. 

Büyümüş durumda olan prostat dokusu, HoLEP ameliyatı ile normal idrar yolundan girilerek kapsülünden ayrılır. Akabinde idrar kesesine itilmiş olan prostat dokusu özel bir aletle küçük parçalar haline getirilir ve dışarı alınır. Holmium lazer sayesinde büyümüş durumdaki prostatik adenom, prostatın kapsülünden ayrılıp dışarı çıkarılır ve kalan dokuda tekrar bir büyüme meydana gelmez. Alınan hastalıklı doku, daha sonrasında patolojik olarak incelenir ve bu dokunun kanser dokusu olup olmadığı araştırılır. Lazer ile tedavi uygulanan ameliyatlarda, lazerin kanamaları kontrol etme özelliği sayesinde hasta daha az kan kaybetmektedir. Ayrıca kalp ve ciğer hastalığı olanlar ve bundan dolayı kan sulandırıcı ilaçlar kullananlar için de HoLEP teknolojisi ile prostat ameliyatı, gönül rahatlığıyla başvurulacak bir yöntemdir. HoLEP teknolojisi ile prostat büyümesi tedavisi, bugüne kadar vermiş olduğu olumlu sonuçlardan ötürü her geçen gün popülerliğini artırmaktadır. 

HoLEP Teknolojisinin Avantajları Nelerdir?

Prostat tedavisinde pek çok gelişmenin önünü açan HoLEP teknolojisinin avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:  

 • Holmium lazer ile uygulanan prostat büyümesi ameliyatında, prostat dokusu lazer ile çıkarıldığı için hastalığın tekrardan nüksetme durumu söz konusu değildir.

 • Ameliyat sırasında oluşabilecek kanamaların lazer ile kontrolü daha kolay sağlanabildiği için, kalp ve akciğer hastalığı bulunduğundan dolayı kan sulandırıcı ilaçlar (antiagregan-koagülan) kullanan erkek hastalar da bu yöntemin kullanıldığı ameliyatlara rahatlıkla girebilirler.

 • HoLEP ameliyatı sayesinde hastalar normal hayatlarına çok hızlı bir dönüş yapabilirken, kendi ifadeleri ile de 30’lu yaşlarına tekrar dönmüş gibi hissederler.