Bilimsel Çalışmalar

Devamı

Özgeçmiş

Devamı

Kuruluşlara Üyelikler

Devamı

Tedaviler

HoLEP Tedavisi

HOLEP (Holmium Lazer Prostatektomi) Teknolojisi, BHP (İyi huylu prostat büyümesi) tedavisinde sıklıkla başvurulan ve tercih edilen, günümüzdeki en modern ve başarılı tedavi yöntemidir. HoLEP Teknolojisi, prostatın lazer ile enükle edilerek çıkarılması demektir. HoLEP, özellikle son 10 yılda yaygın olarak başvurulan bir yöntem olmakla beraber prostat büyümesi tedavisinde oldukça olumlu sonuçlar vermiştir. HoLEP kelimesi, holmium lazer kullanılarak prostat iç dokusunun çıkarılması anlamını taşır. Genel olarak iyi huylu prostat büyümesi, yaşayan erkek sayısı ve yaşla birlikte giderek artmaktadır. 60’lı yaşlarına gelmiş erkeklerin %50’sinde belirtiler kendini göstermeye başlarken, 80’li yaş grubundaki erkeklerin %90’ında prostat büyümesi kendini zaman içerisinde göstermektedir.

ENDOSKOPİK TAŞ CERRAHİSİ
 • Flexible / Rijit URS
 • Perkütan Nefrolitotripsi (PNL)
MR Füzyon Biopsisi

Prostat kanserinin teşhisinde MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) yardımlı prostat biyopsileri nasıl uygulanır?

Standart prostat biyopsisi işleminde, prostatın kapsül kısmı olan periferal zon 12 bölgeye bölünürken, her bölgeden gelişigüzel bir parça alınır. Ultrason cihazı, standart prostat dokusu ve kanserli doku arasındaki farkı ayırt edemediğinden dolayı biyopsi için şüpheli alanların hedef alınması mümkün değildir. Bu aşamada, prostattan farklı alanlardan rastgele örnek alınarak tümörlü doku ile karşılaşılacağı ümit edilir. Bu rastgele biyopsiler, hızlı ilerleme potansiyeli olan kanserleri bazı durumlarda yakalayamaz. Yeni tip MR füzyon biyopsilerde ise hastaya evvela özel bir prostat MR’ı çekilir. Ardından MR’da prostat kanseri için şüpheli alanlar belirlenerek bu alanlar dijital ortamda işaretlenir. Akabinde bu görüntüler özel ultrason cihazlarına yüklenir ve prostat biyopsileri bilhassa MR’ın işaret ettiği şüpheli alanlardan alınır. MR, prostatta özellikle de 0.5 cc üzerindeki saldırgan kanserleri oldukça iyi gösterdiği için bu yöntemle hayati tehlikeye mahal verebilecek prostat kanserleri kaçırılmamaktadır.

PENİL PROTEZ İMPLANTASYONU

Penil implantlar, sertleşme problemi olan erkeklerin ereksiyon olmalarını sağlamak için penis içine yerleştirilen cihazlardır. Tipik olarak sertleşme probleminde diğer tedaviler başarısız olduktan sonra önerilir. Hasta tüm tedavileri denemiş yine de cinsel aktivite için yeterli ereksiyon yetisini geri kazanamamış ise ise penil implantları düşünebilir.

Penis implantları sertleşme problemi için peniste kesi gerektiren ve en az seçilen tedavi yöntemi olsa da, çoğu erkek ve eşleri tedaviden memnun kaldıklarını bildirmiştir.

ENDOSKOPİK PROSTAT CERRAHİSİ
 • TUR Prostatektomi
 • HoLEP Prostatektomi
ENDOSKOPİK MESANE CERRAHİSİ
 • Mesane Tümörü Rezeksiyonu
LAPAROSKOPİK CERRAHİ
 • Laparoskopik Parsiyel / Total Nefrektomi
 • Laparoskopik Radikal Prostatektomi
 • Laparoskopik Böbrek Kist Ameliyatları
 • Laparoskopik Sakrokolpopeksi
İnkontinans Cerrahileri
 • Mini Vajinal Sling
 • TOT
 • Sistorektosel Onarımı
 • Üretral Sfinkter Takılması
ÇOCUK ÜROLOJİSİ
 • Hidroselektomi ve Kordon Kist Eksizyonu
 • Orsiopeksi (İnmemiş Testis)
 • Hipospadias (Peygamber Sünneti)
 • Enüresis Nokturna (Gece Altını Islatma)
 • Vezikoüreteral Reflü Cerrahisi
 • Üreteropelvik Darlık (UP Darlık)
 • Sünnet